Ahead of Print

Referans Numarası Makale Türü Makale Başlığı Sorumlu Yazarı
2781 Derleme Baş Boyun Kanserlerinde, N0 Boyuna Yaklaşimda Fikir Ayriliklari Ve Nedenleri Aylin Eryilmaz
2861 Derleme 2015 World Health Organization classification of pulmonary tumors Nuket Eliyatkın
2066 Olgu Sunumu İzole Orbita Tutulumu İle Relaps Olan All Olgusu Funda Ozgurler Akpinar
1929 Olgu Sunumu A RARE SOFT TISSUE TUMOR IN ADULTS: ''HIBERNOMA'' CASE REPORT Tuğba Özbek
2209 Olgu Sunumu Shprintzen-Goldberg Sendromu: Olgu Sunumu Sinem Yalçintepe
2137 Olgu Sunumu Ekstrakraniyal Meningiom; Bir Olgu Sunumu Özlem Erdal Özdemir
2046 Olgu Sunumu Tiroid Cerrahisinden Yillar Sonra Ortaya Çikan Nadir Bir Komplikasyon: Cilt Fistülü Mustafa Ünübol
2088 Olgu Sunumu Baş Ve Boyun Bölgesinde Nadir Bir Kitle Nedeni Ve Tanisal Karmaşa Olarak Kimura Hastaliği Mustafa Şahin
2336 Olgu Sunumu Poland Syndrome and Pregnancy Emre Zafer
2207 Olgu Sunumu Çocuklarda nadir bir ampiyem etkeni: Streptococcus Pyogenes Yasin Bulut
2484 Olgu Sunumu İnsülinomada nöroglikopenik semptomların epilepsi ile karışıklığı, iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Feyzi Gökosmanoğlu
2054 Olgu Sunumu Çok Geç Başlangıçlı ‘Trikotillomani ‘ : Bir Olgu Sunumu Çiçek Hocaoğlu
2506 Olgu Sunumu Mitral kapak replasmanı sonrası kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisinin tamiri: Olgu Sunumu Serkan Burç Deşer
2436 Olgu Sunumu Nadir Bir Parestezi Nedeni: Hipofosfatemi Zeynep Özözen Ayas
2456 Olgu Sunumu Sezaryen Sonrası Gelişmiş Yaygın Karın Selüliti Olgusu Yönetimi Sümeyra Nergiz Avcıoğlu
2550 Olgu Sunumu İlk doz Lansoprazol kullanımı sonrası gelişen anafilaksi: Vaka sunumu İskender Ekinci
2560 Olgu Sunumu inferior vena kavaya retroperitoneal tünelli hemodiyaliz katateri: Üç hastalık vaka Okay Karaca
2507 Olgu Sunumu Facial artery aneurysm after tonsillectomy, an emergency case Aylin Eryilmaz
2683 Olgu Sunumu Rastlantisal Tani Konan Dev Lipom Olgusu Abdullah Osman Koçak
2341 Olgu Sunumu Nosokomiyal Enfeksiyonlar Ve Sphingomonas Paucimobilis :Olgularin Sunumu Fatma Sırmatel
2662 Olgu Sunumu Ani Maske Yüz Gelişen Bir Adolesan Pınar Uysal
2732 Olgu Sunumu Patients With FMF Associated Spondyloarthropathy Who Has Heterozygous M694V Mutation: A Case Report Ayşe Beyhan Lale Cerrahoğlu
2823 Olgu Sunumu Hemodializ kateterine bağlı vena kava superior obstruksiyonu sonucu oluşan portosistemik şant: Nadir prezentasyon. Yasemin Durum
2822 Olgu Sunumu İdiyopatik Brakial Nörit Servikal Radikülopatiyi Taklit Eder: Vaka Sunumu Evrim Karadağ Saygı
2417 Editöre Mektup Allerjen Spesifik İmmünoterapi FMF Ataklarını Tetikleyebilir mi ? Songül Çildağ
2789 Editöre Mektup Nadir bir ortopedik acil vaka: Luksasyo Erekta Mücadiye Yörük